RÚBRIQUES

EXPERTAVANÇATAPRENENTNOVELL
PES
4321
VOCABULARIUtilitza vocabulari perfectament adequat per a la seua comprensió.Utilitza vocabulari adequat per a la seua comprensió.Utilitza vocabulari suficient per a la seua comprensió.Utilitza vocabulari incorrecte o inadequat per a la seua comprensió.30%
CONTINGUTPresenta tots els consells per a la realització de la tasca.Presenta quasi tots els consells per a la realització de la tasca.Li falten més de la mitad dels consells per a la realització de la tasca.No s´adequa a la tasca.30%
AUDIOParla clarament tot el temps i no te mala pronunciacióParla clarament tot el temps, però amb una mala pronunciació.Parla clarament la major part del temps i no té mala pronunciacióSovint parla entre dents o no se li pot entendre o te mala pronunciació.20%
MATERIAL VISUAL, REDACCIÓ I ORTOGRAFIAUtilitza materials visuals originals degudament referenciats i identificats apropiadament mitjançant peus de página. La utilització de materials originals és notable.La utilització de materials originals és admissible.Presenta dificultats per a utilitzar materials originals. Els utilitza defectuosament.10%
DURACIÓLa duració de la presentació és de 7-8 minuts.La duració de la presentació és de 8-9 minuts.La duració de la presentació és de 4-6 minuts.La duració de la presentació és de menys de 3 minuts o més de 10.10%


El sistema de qualificació es el següent:
S'avaluaran 5 ítems, els quals hauran de ser qualificats amb 4 punts de nota. De Novell (1) fins a Expert (4) augmentant la puntuació quant millor és la puntuació.

Així mateix, els he ponderat unes qualificacions, de tal manera que:
- Vocabulari i Contingut 30% respectivament, ja que considere són els dos aspectes fonamentals per a atorgar-li qualitat al treball. Per un costat complir amb els requisits d'elaboració i d'un altre, que el vocabulari siga específic de la matèria i adaptat als oients.
- La part d'Àudio 20%; quelcom menys de percentatge però el suficient per a considerar-ho important. Penseu que un vídeo explicatiu amb un àudio de qualitat baixa farà que l'oient no puga comprendre les explicacions i inclús perda la motivació per acabar de veure-ho.
- I en últim lloc, el material visual i la duració 10%; per un costat buscant que no es produïsquen confusions al no desviar-nos del temps, i d'altra banda, tractant de fer un vídeo amé que invite a visualitzar-ho.

Segons la puntuació rebuda, s'anirà fent mitjana amb el percentatge al que correspon cada punt, podent arribar al 10 si s'avaluessin amb un 4 els 5 ítems.


A continuació es troba l'enllaç al formulari d'evaluació.Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario